Sådan fik JK Energi interesse for verdensmålene

Jeg (Kristian) har i længere tid lagt mærke til bevægelsen blandt de yngre generationer, som meget klart udtrykker, at vi skal passe godt på klimaet. De vil have bæredygtige løsninger, så vi kan reducere vores CO2-belastning.

Frøet til JK Energi´s arbejde med verdensmålene blev dog først sået den dag hvor min hustru, som er lærinde, kom hjem fra arbejde, og fortalte mig om undervisningen i verdensmålene, som hun lige havde undervist eleverne i.

Det gik op for mig, at JK Energi´s faktisk allerede arbejdede med verdensmålene, og at vi kan gøre endnu mere, hvis vi aktivt arbejder med verdensmålene.

Verdensmålene er udviklet af verdensorganisationen FN, og de er blevet lavet, så vi alle sammen har nogle håndgribelige mål at arbejde mod for at gøre verden til et bedre sted.

Verdensmålene kan bruges af regeringer, organisationer og virksomheder.

 

Vores mål

Vi er en installatørvirksomhed, og vi beskæftiger os primært med energiløsninger til private og erhverv. Derfor er det helt naturligt for os at arbejde med verdensmål nummer 7, hvor vi primært vil levere bæredygtige energiløsninger indenfor varme.

Verdensmål nummer 7 har til formål at sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Indenfor verdensmål nummer 7, så arbejder vi med delmålene:

7.2: Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt,

7.3: Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Vores primære mål er, at JK Energi´s energiforbrug til bygninger og køretøjer er klimaneutralt senest d. 31 december 2029.

Herudover, så har vi et blødt mål om at inspirere vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører til at vælge vedvarende og energieffektive løsninger.

Vores plan

Vi bliver energineutrale inden 2030 ved at bruge vedvarende energi i vores bygninger, som vi selv producerer via solcelle- og jordvarmeanlæg, samt fremtidens vedvarende energiteknologier.

Vi vil løbende udskifte vores vognpark til el- og hybrid varevogne/biler, samt benytte os af fremtidens energiteknologier. Vores vognpark bestående af elbiler vil hovedsageligt køre på den energi vi selv producerer på solcelleanlæggene.

Leverandører & samarbejdspartnere

Vi har en mulighed for at stille krav til vores leverandører/samarbejdspartnere, og deres produktionsstandarder. Derfor vil vi i fremtiden bestræbe os på, at samarbejde med leverandører/samarbejdspartnere, som har en klar bæredygtighedspolitik.

Kunder

Vores kunder vælger selv deres løsninger - naturligvis.

Men vi vil bestræbe os på at gøre det nemmere for vores kunder at vælge en mere bæredygtig og energieffektiv løsning.

Vi vil altid prioritere at rådgive kunder i de mest bæredygtige og energieffektive løsninger i forhold til kundens behov.

Evaluering

Vi evaluerer vores arbejde med verdensmålene 1 gang årligt i marts måned.

Resultatet af evalueringen offentliggør vi på denne side. Så du kan se hvor langt, at vi er nået for at indfri vores målsætning.

Med udgangspunkt i evalueringen, så sætter vi et nyt delmål for det kommende år, så vi hele tiden skubber os selv til at arbejde fremad.

Vores tidslinje

Opsummering af tidligere års resultater

JK startede arbejdet med verdensmål nummer 7, da målsætningen blev sat d. 1. april 2020.

Dette års resultater

  • Vores bygninger brugte i alt 25.000 kWt energi til el, lys, varme, ventilation, køling, mv.
  • 5.000 kWt. blev produceret af vores elproducerende solcelleanlæg.
  • Jordvarmeanlægget producerede 20.000 kWt, men krævede 5.500 kWt i drift, hvilket giver en netto tilførsel på 14.500 kWt.
  • Vognparken brugte i alt 16.700 liter diesel.

 

Næste års målsætning

Inden d. 1. april 2021 er det vores mål at etablere en ny bygning for JK Energi med et stort fokus på bæredygtighed, energieffektivitet, og vedvarende energiløsninger bestående af jordvarmeanlæg og solenergi. Vores produktion fra vedvarende energi vil udgøre bygningens samlede energiforbrug, hvorved at JK Energi opnår et CO2-neutralt klimaaftryk for bygningen.

 

 

Årstal 2019  Output  Input  CO2-udledning (netto) 
Jordvarme 20.000 kWt1 5.500 kWt. Sparet 2,2 tons CO22
Solcelleanlæg 5.000 kWt 0 kWt Sparet 0,8 tons CO2
Brændsel (vognpark) 0 16.700 liter diesel3 Brugt 45 tons CO24
Offentlig el-forsyning Ikke relevant 19.000 Kwt. Brugt 2,9 tons CO2
Husets varmebehov  0 20.000 kWt. Brugt 3,0 tons CO2 
I alt 25.000 kWt 44.500 kWt + 16.700 liter diesel Udledt 47,9 tons CO2

 

  1. kWt brugt i 2019 svarer til en udledning af 150 gram CO2. Kilde: energinet.dk
  2. CO2 udledningen er beregnet mod alternativet at bygningen er opvarmet med ren el-varme i 2019
  3. 225.000 km med 13.5 km/liter.
  4. 1 liter diesel svarer til en udledning af 2700 gram CO2. Kilde: Elbilforeningen.

Vores erfaring og samarbejde med partnere

Vi deler gerne ud af vores viden og erfaringer med bæredygtige løsninger og vedvarende energi.

Vi står derfor til rådighed for organisationer, uddannelsesinstitutioner og lignende, som ønsker mere information og viden indenfor dette område.

Med vores nye faciliteter står vi gerne til rådighed for omverdenen.

Vores energineutrale vision

Vores energineutrale vision tager udgangspunkt i en energineutral bygning, hvor vi vil bruge egne energiløsninger til at forsyne el, lys, varme, ventilation, køling med mere.

Varmepumpe

Ved at installere varmepumper i vores bygning, så anvender vi energien fra omgivelserne til husets opvarmningssystem. Det betyder, at varmepumpen udnytter varmen fra luften og jorden, som overføres til bygningens gulvvarme eller radiatorer.

En varmepumpe skal bruge under 25 % af den energi, som eksempelvis almindelig elvarme ville skulle bruge til at opvarme huset.

Øvrig energiforbrug

Vi har naturligvis også forbrug til belysning, ventilation, computere, mv.

Ved at bruge energieffektiv LED belysning i hele bygningen (indvendig og udvendig) opnås der et langt lavere energiforbrug sammenlignet med traditionel belysning.

Derudover anvendes der et ventilationsanlæg med adoptiv-styring og regulering, hvorved et optimalt energiforbrug opnås uden at gå på kompromis med et godt indeklima. Dette resulterer i betydeligt mindre energiforbrug for bygningen.

For at begrænse energiforbruget installerer vi energiovervågning på alle vores energitunge installationer, hvorved at vi kan kontrollere og opdage eventuelle fejl på anlæg og unødigt forbrug.

El- og hybridbiler

Efterhånden som vores nuværende dieselbiler trænger til at blive udskiftet, så vil vi erstatte dem med el- og hybridbiler. Vi vil løbende øge egen produktion af vedvarende energi med solcelleanlæg, så denne vedvarende energiform kan dække el- og hybridbilernes forbrug.

Solcelleanlæg

Med vores varmepumper installeret i bygningen, så skal vi anvende betydeligt mindre energi til opvarmning af vores bygning.

Med vores solcelleanlæg installeret på bygningens tag kommer vi til at kunne producere den samme mængde energi, som hele bygningen optager over et år, hvorved CO2-udledningen for vores energiforbrug udlignes.

Din elektriker i Slagelse, Kalundborg og Gørlev på Vestsjælland

Vi har vores base i Gørlev, og har siden 1984 installeret mange airconditionsystemer på hele Vestsjælland og især i Gørlev, Kalundborg og Slagelse. Vi fanges på telefon eller på mail. Vi ser frem til at hjælpe dig.

Indhent tilbud

Indhent et tilbud hos os ved at udfylde formularen. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og så er det gratis og uforpligtende.